สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบล เกาะหลัก 77000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในพื้นที่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเกาะหลัก เกาะไหหลำ เกาะร่ม เกาะแรด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

     เป็นหาดที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และเป็นหาดซึ่งอยู่กลางเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็นหาดที่มีการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว มีสะพานปลาบริเวณช่วงกลางของหาด

ประเภทการใช้ประโยชน์

      เป็นแหล่งท่องเที่ยว และทำประมง 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

      บริเวณอ่าวประจวบนี้มีการสร้างถนนเลียบหาดตลอดแนว และศาลาที่พักยื่นลงไปในทะเล โดยมีการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีข้อมูล -