สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งพื้นที่ ที่มีนกเป็ดน้ำอพยพมาอาศัยเป็นจำนวนมาก เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยรอบยังมีความเป็นธรรมชาติ

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำเพือการเกษตรและเลี้่ยงสัตว์ และเป็นแหล่งดูนกเป็ดน้ำที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์มีการทำถนนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนของคนในชุมชน 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -