สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล อ่าวนาง 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พื้นที่ถ้ำเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายากและสวยงาม มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์โปราณ มีลักษณะคล้ายเรือไวกิ่ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่บนเกาะพีพีเล ซึ่งมีโขดหินผาสูงชันกลางทะเลอันดามัน ถ้ำมีเพดานสูงภายในมีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ มีนกนางแอ่นอาศัยอยู่จำนวนมาก ผนังถ้ำมีร่องรอยภาพเขียนโบราณหลายภาพ โดยเฉพาะมีภาพที่เด่นชัดคล้ายเรือไวกิ้งเคยเล่นผ่าน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทางเฉพาะทางเรือ บางครั้งมีคนมากเกินไป

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -