สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตรัง อำเภอ อำเภอห้วยยอด ตำบล บางดี 92210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

“ทะเลสองห้อง” ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังอยู่ทางด้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด โดยอยู่ห่างออกไปประมาณ 21 กิโลเมตร นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่อยู่ติดกับเขตแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ภายในพื้นที่แอ่งน้ำตอนหนึ่งน้ำจะแห้งในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะถูกล้อมไปด้วย ต้นเสม็ดและต้นจูด (จูดที่ใช้สานเสื่อ) รวมพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นสถานที่รวมของสัตว์ป่าในฤดูแล้งมายาวนานตั้งแต่ในสมัยก่อน โดยน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ น่าจะมีความเป็นด่างหรือกรดผิดปกติกว่าน้ำจืดทั่วๆ ไป ทั้งนี้ เมื่อทดลองนำน้ำในแอ่งดังกล่าวไปล้างไขมันจะออกได้ดีกว่าน้ำในสถานที่อื่นๆ และถ้าจะทำการขุดน้ำรอบๆ ทะเลที่เป็นพื้นที่หญ้า ก็จะไม่มีตาน้ำออกมานอกจากจะเป็นในระยะที่ลึกพอสมควร เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติกว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบโอบล้อมด้วยภูเขาหลายลูกดูสลับซับ ซ้อน และอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาชนิด เป็นที่ตั้งของค่ายลูกเสือระดับชาติ (ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ) ตอนกลางของแอ่งน้ำมีเขายื่นออกมาเกือบ ติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ทะเลสองห้อง”  ในทะเลสาบก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด รวมถึงนกเป็ดน้ำ ดังนั้น ทางราชการจึงต้องควบคุมมิให้มีการล่าสัตว์ที่ “ทะเลสองห้อง”    ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามน่าประทับใจ จึงมีเพลงพื้นบ้านที่ขับร้องกันในแดนไกลครั้งโบราณกาลที่ได้มีการแต่ง เนื้อหาเอ่ยถึงทะเลสาบแห่งนี้ไว้ว่า “ถ้าหากพี่ไปถึงทะเลสองห้องให้กลับมาหาน้องเล่าหนา” คำว่า “เล่าหนา” นั้น เป็นภาษาถิ่นใต้แปลว่า “อีกนะ”

ตำนานความเชื่อ

 ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าทะเลสองห้องนั้นมีตำนานเรื่องราวตั้งแต่โบราณว่า ทะเลสองห้องลึกไม่รู้สิ้นไม่รู้สุด เชื่อว่าเป็นเมืองบาดาลเก่า เป็นที่อาศัยของพญานาค ผู้ใดที่คิดจะดำลงไปจนถึงพระราชวังของเจ้าเมืองพญานาค จะถูกจับตัวไปลงโทษหมดโอกาสที่กลับขึ้นมาสู่โลกมนุษย์หรือหมดโอกาสที่จะกลับมาสู่ผิวน้ำอีก  ชาวบ้านในพื้นที่เรียก พญานาคว่า ทวดเลสองห้อง หนึ่งในข่าวเมื่อก่อนมีคนทรงทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อให้ผู้คนเคารพ แสดงความนับถือเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีโชคลาภ คุ้มครองจากอันตราย ชาวบ้านบางคนอ้างว่าเคยเห็นและเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

"ทะเลสองห้อง" ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังอยู่ทางด้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด โดยอยู่ห่างออกไปประมาณ 21 กิโลเมตร นอกจากนั้น ยังมีพั้นที่อยู่ติดกับเขตแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ภายในพื้นที่แอ่งน้ำตอนหนึ่งน้ำจะแห้งในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะถูกล้อมไปด้วยต้นเสม็ดและต้นจูด (จูดที่ใช้สานเสื่อ) รวมพื้นที่ประมาณ 500 ไร่  เป็นสถานที่รวมของสัตว์ป่าในฤดูแล้งมายาวนานตั้งแต่ในสมัยก่อน โดยน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ น่าจะมีความเป็นด่างหรือกรดผิดปกติกว่าน้ำจืดทั่วๆ ไป ทั้งนี้ เมื่อทดลองนำน้ำในแอ่งดังกล่าวไปล้างไขมันจะออกได้ดีกว่าน้ำในสถานที่อื่นๆ และถ้าจะทำการขุดน้ำรอบๆ ทะเลที่เป็นพื้นที่หญ้า ก็จะไม่มีตาน้ำออกมานอกจากจะเป็นในระยะที่ลึกพอสมควร นอกจากนั้น ในบริเวณน้ำอันกว้างขวางที่ถูกล้อมปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ที่รายรอบอยู่บนเขาควนแห่งนี้

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

- ศึกษาธรรมชาติ

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  หรือ กิจกรรมอื่นๆ

 

โครงการพัฒนา

- สร้างเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณทะเลสองห้อง

 

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- อาคารเรือนพัก  ห้องน้ำ  ศาลาพัก

- ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -