สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งที่มีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ โดยเป็นแหล่งอพยพของนกเป็ดน้ำและนกกระยางจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อชุมชนทั้งการประมง ประปาและการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล และอยู่ติดกับวัดสงวนวารีพัฒนารามซึ่งเป็นแหล่งศิลปกรรมของท้องถิ่น

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองนาวัวมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ซึ่งตั้งใกล้เขตชุมชน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใช้พื้นที่โดยรอบกว่า 360 ไร่ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภคของชุมชนใกล้เคียง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบล เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของนกเป็ดน้ำและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับวัดสงวนวารีพัฒนารามที่มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัตืโดยฝีมือช่างพื้นบ้าน  

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอพลตามทางหลวงหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) มาทางอำเภอบ้านไผ่ หนองนาวัวจะอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือ ช่วงแยกบายพาสเข้าไปอำเภอบ้านไผ่ โดยอยู่ก่อนถึงอำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 2 กิโลเมตร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -