สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีศาลปู่ตา ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านตั้งอยู่  รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันหนองมะเขือมีพื้นที่ประมาณ 87 ไร่ พื้นที่โดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นจึงเป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชรใกล้เคียง หนองมะเขือบางส่วนตื้นเขินเนื่องจากมีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณกว้าง พื้นที่โดยรอบหนองมะเขือเป็นพื้นที่ทำนา บริเวณใกล้ๆหนองน้ำมีศาลดอนปู่ตาซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านตั้งอยู่ ปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลได้มีการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์บริเวณนี้ เช่น ห้ามทำประมงในส่วนที่จะนำน้ำไปผลิตน้ำประปา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาของหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2 ลงจากอำเภอพล ไปประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาประมาณ 4 กิโลเมตร เข้าบ้านหนองมะเขือ หนองมะเขืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนหนองมะเขือจตุคามสามัคคี

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -