สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบล ในเมือง 65000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บีงแก่นนครมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น และเป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บีงแก่นนคร เดิมเรียกว่าบึงฉิมหรือบึงบอน ลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 603 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยทางเทศบาลปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบบึงให้เป็นสวนสุขภาพ และสร้างถนนรอบบึงภายในสวนมีปะติมากรรมรูปต่างๆ และมีลานแสดงศิลปวัฒนธรรม มีสนามเด็กเล่นร้านอหารบริการผู้มาพักผ่อน ทางทิศเหนือของบึงแก่นนครเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น นักท่องเที่ยวที่มาขอนแก่นมักนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจและทานอาหารตามร้านที่มีอยู่มากมายบริเวณรอบบึง และมีภัตตาคารที่ตั้งอยู่ภายในบึงด้วย และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมนันทนาการของชาวเมืองขอนแก่นด้วย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นลงมาตามถนนมิตรภาพไปทางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ ายเข้าถนนนาดี ไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบบึงแก่นนครซึ่งมีถนนรอบหนองน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -