สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีโครงสร้างธรรมชาติที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากมีบรรยากาศร่มรื่น

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บีงหนองโคตรมีพื้นที่ประมาณ 760 ไร่ มีน้ำตลอดปี อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ปลาหลายชนิด บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน มีร้านอาหาร และแพริมน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ นิยมไปพักผ่อนกันมากโดยเฉพาะฤดูร้อน ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนในท้องถิ่น

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านคำไฮประมาณ 600 เมตร หนองโคตรอยู่หลังวัดศรีสะอาด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -