สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชน บริเวณนี้มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันบึงจั๊กจั่นมีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ทางเทศบาลได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบๆบึง เช่น ถนนคอนกรีตรอบบึง สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ร้านค้า รวมทั้งศาลาอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของอำเภอ โดยเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ อาทิเช่น งานลอยกระทง การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล ของอำเภอสีชมพู 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารคอยบริการ เป็นแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวอำเภอสีชมพูตรงมาทางบ้านโนนสว่าง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บึงอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 228 มีถนนรอบบึง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -