สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครพนม

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของตำบล บริเวณแหล่งน้ำมีดอนตาทองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชุมชน รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองหอยสังข์มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ มีถนนดินรอบแหล่งน้ำ ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลหอยสังข์ได้กำหนดเป็นเขตห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนจึงเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ที่สำคัญมีศาลาริมน้ำสำหรับเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้าน มีดอนตาทองซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาและเป็นถสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอนาแก ไปตามทางหลวงหมายเลข 223 ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปทางบ้านหนองสังข์ 2.7 กิโลเมตร วัดศรีเจริญ สุขอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปทางข้างวัด 200 เมตร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -