สถานที่ตั้ง

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของกิ่งอำเภอเชียงขวัญ ระบบนิเวศมีความหลากหลาย มีนกเป็ดน้ำอพยพมาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาว และทัศนียภาพที่สวยงาม

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บุ่งไข่นกมีเนื้อที่ประมาณ 402 ไร่ มีน้ำตลอดปี กลางหนองน้ำมีเกาะขนาดเล็ก 2 เกาะ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีถนนเข้าสู่แหล่งน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง และพื้นที่เกษตร เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของอำเภอ โดยห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดบริเวณเขตอนุรักษ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและนกน้ำอพยพ ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทำประมง และยังเป็นสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ส่งให้พื้นที่การเกษตรกว่า 400 ไร่

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังอำเภอธวัชบุรีระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านดงเย็น เมื่อถึงวัดสว่างอารมณ์ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบวัดประชาอุทิศให้ตรงไปอีกประมาณ 0.5 กิโลเมตร จะพบแหล่งน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -