สถานที่ตั้ง

จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง 64110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยในอดีตเรียกว่า "บึงพระลานชัย" ใน พ.ศ.2469 อำมาตย์เอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์(ทอง จันทรางศุ) ข้าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าบึงตื้นเขิน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะหมดสภาพไป จึงได้ชักชวนชาวบ้านจากทุกอำเภอมาขุดลอกเพื่อให้มีน้ำขังอยู่ได้ตลอดปี การขุดลอกดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ 2 ปี มีชาวบ้านมาร่วมชุดลอกถึง 40,000 นับว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ควรจารึกไว้ ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นมรดกที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงพลาญชัยมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ มีเกาะอยู่กลางบึง ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะประจำจังหวัด ภายในบึงพลาญชัยมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพบูชา พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ สวนดอกไม้ พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้ สนาามเด็กเล่น สวนสุขภาพ และในบึงมีพันธุ์ปลามากมาย มีเรือสำหรับให้ประชาชนได้พายเล่ยภายในบึง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด เช่น งานเทศน์มหาชาติ งานมหรสพต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนนิยมมาพักผ่อนและออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

แหล่งน้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมืองร้อยเอ็ด ใกล้ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -