สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ 

ตำนานความเชื่อ

มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ว่าคนในหมู่บ้านทุกคนกินเนื้อฟานเข้าไปยกเว้นแม่หม้ายที่ไม่ได้กินอยู่คนเดียว เพราะชาวบ้านรังเกียจเนื่องจากเป็นหม้าย ตกกลางคืนฝนตกหนักดินถล่มจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมลงอยู่ใต้น้ำ ยกเว้นบ้านของแม่หม้ายหลังเดียวที่ยังเหลืออยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อหนองน้ำ ในสมัยก่อนพบสมัยเรือนกลางน้ำ เชื่อว่าเป็นเสาเรือนของแม่หม้าย แต่ปัจจุบันไม่พบแล้ว

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันหนองล่มมีพื้นที่ประมาณ 190 ไร่ ด้านหนึ่งของแหล่งน้ำติดกับหมู่บ้าน มีชาวบ้านปลูกผักสวนครัวอยู่ใกล้หนองน้ำ อีกด้านหนึ่งเป็นที่นาของชาวบ้าน หนองน้ำยังคงสภาพธรรมชาติมีพืชน้ำและพันธุ์ปลาอยู่มากมายบางส่วนกำลังดำเนินนการเพื่อขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะมีทิวเขาเป็นฉากอยู่ด้านหลัง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทำประมง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

จากตัวเมืองเลยมาตามทางหลวง 2138 เมื่อผ่านบ้านไร่ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2249 ประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 700 เมตรจะพบวัดคามวาสีอยู่ทางขวามือ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 7 เมตร จึงจะพบแหล่งน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -