สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หนองทุ่งมนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นที่รู้จักของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองทุ่งมนมีพื้นที่ประมาณ 1,440 ไร่ มีเกาะอยู่กลางหนองน้ำและมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากขึ้นอยู่ทำให้สวยงาม น้ำในแหล่งน้ำมีความลึกไม่มากนัก แต่ใส สะอาดทางเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ได้ปรับปรุงบริเวณรอบแหล่งน้ำให้เป็นสวนสาธารณะ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิดแลดูสวยงาม ในตอนเย็นจะมีประชาชนมาพักผ่อนออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังมีเรือไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น น้ำในแหล่งน้ำใช้เป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปา และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆในช่วงแต่ละเทศกาล เช่น สงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวอำเภอเจริญศิลป์ไปยังตำบลเจริญศิลป์ตามทางหลวงหมายเลข 2280 ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปบ้านทุ่งมนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบหนองทุ่งมน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -