สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อชุมชนด้านการอุปโภค-บริโภค มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงโคกสีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีการตัดถนนผ่านบึงไปยังวัดโคกสี ทำให้แบ่งแหล่งน้ำออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสำหรับหลายชนิด เนื่องจากหมู่บ้านมีการปล่อยพันธุ์ปลาทุกปี และการเกษตรโดยมีการปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบางส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ปลูกผักสวนครัวจำหน่าย และการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน มีน้ำตลอดปี น้ำใส สะอาด บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆได้อย่างสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน เพาะปลูกพืช และประมงขนาดเล็ก ผลผลิตในบึงเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวอำเภอสว่างแดนดิน ตามทางหลวงหมายเลข 2091 เส้นที่ไปอำเภอสว่างแดนดิน-บ้านม่วง ไปยังบ้านโคกสี ตำบลโคกสี เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกประมาณ 0.2 กิโลเมตร บึงอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสี

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -