สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ตำนานความเชื่อ

เป็นแหล่งน้ำที่มีตำนานเล่าว่า ในอดียเคนมีต้นจันทน์ยักษ์เกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำปัจจุบัน ต่อมาเมื่อต้นจันทน์ตายไปทำให้เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ เมื่อฝนตกลงมาเลยกลายเป็นแหล่งน้ำ และเป็นที่มาของชื่อหนองจันทน์และชื่อหมู่บ้านในเวลาต่อมา

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองจันทน์มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ ปริมาณขึ้นอยู่กับฤดูกาล แต่ไม่ถึงกับแห้งขอด ในแหล่งน้ำมีพืชหลายชนิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบัวหลากสี จอก แหน ต้นผือ ต้นหญ้า ผักตบชวา และในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีนกอพยพมาบริเวณนี้ ตกเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำใช้ทางเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และยังเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ทำประมงขนาดเล็ก และใช้ในการผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาอีกด้วย

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวอำเภอศรีวิไล ตามทางหลวงหมายเลข 222 ประมาณ 3.8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนชนบทประมาณ 200 เมตร จะพบแหล่งน้ำอยู่ทางขวามือ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -