สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ซากดึกดำบรรพ์

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์หลายเซลล์ ประ้ภทไม่มีกระดูกสันหลังพวกปะการัง อาศัยอยู่เป็นกลุ่มตามพื้นที่ทะเลน้ำตื้น ในยุคคาร์บอนิเฟอรัส

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทซากดึกดำบรรพ์
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -