สถานที่ตั้ง

จังหวัด มุกดาหาร อำเภอ อำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบล นาสีนวน 49000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        กลุ่มหินทรายวางตัวเรียงซ้อนกันคล้ายกับรูปทรงต่างๆ เช่น คล้ายมงกุฎ เครื่องบิน แมวน้ำ หัวจระเข้ ดอกเห็ด และเก๋งจีน เป็นต้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        เป็นหินทรายของหมวดหินภูพาน กลุ่มหินโคราช ประกอบด้วย หินทราย หินทรายเนื้อกรวด และหินกรวดมน พบชั้นเฉียงระดับอยู่ทั่วไป หินทรายดังกล่าวผ่านการถูกชะล้างพังทลายจากน้ำฝนและลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งหินทรายที่มีความแข็งแรงสึกกร่อนยากยังคงเหลืออยู่ หินทรายและหินทรายแป้งที่สึกกร่อนง่ายถูกชะล้างพังทลายจึงเกิดเป็นประติมากรรมหินรูปร่างประหลาดงดงาม ทั้งรูปหินจระเข้ มงกุฎ เก๋งจีน และจานบิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีถ้ำฝ่ามือแดง ถ้ำพระ และถ้ำลอด ซึ่งปรากฎร่องรอยของภาพเขียนสี และถ้วยชามโบราณมากมาย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ    ลานหินทรายและมีกลุ่มโขดหินทรายที่วางซ้อนทับกัน เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติจนเกิดรูปทรงต่างๆ กัน มีอายุระหว่าง 95-120 ปี
        ดิน ดินร่วนปนทรายแป้ง
        น้ำ แหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขังเป็นเวิ้งวัง เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากสายธาร ที่ไหลผ่านลานหินมุจลินท์ ภายในน้ำตกประกอบไปด้วยแอ่งหิน หุบหิน โขดหิน นักท่องเที่ยวนิยมไปชมทัศนียภาพและเล่นน้ำตกในฤดูแล้ง จะมีบ่อน้ำซับไหลหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์และสัตว์ป่า
        ขยะ  มีขยะเพียงเล็กน้อย
        ภูมิทัศน์ เป็นลานหินที่มีรูปลักษณ์ที่แปลกตา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเต็งรังประมาณ ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ไม้เด่นในป่านี้ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พยอม กระบก เป็นต้น ร้อยละ 30 ของพื้นที่ เป็นป่าเบญจพรรณ ไม้เด่นในป่านี้ ได้แก่ แดง พะยูง ประดู่ มะค่าโมง และตะแบกเป็นต้น และอีกร้อยละ 10 ของพื้นที่ เป็นป่าดิบแล้งไม้เด่นได้แก่ เขลง ตะเคียนหิน โมกขาว ติ้วขาว ติ้วขน และลำดวนดง เป็นต้น
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ หมูป่า กระต่าย กระรอก กระแต เก้ง หมาจิ้งจอก อีเห็น ลิง ไก่ป่า และนกนานาชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

       เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ ศึกษาเรียนรู้

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        พื้นที่เป็นธรรมชาติอย่างมาก มีลานหินกว้างสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้าง

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ลานกางเต็นท์ ลานจอดรถ อาคารร้านค้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ บ้านพัก

 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป