สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ อำเภอครบุรี ตำบล เฉลียง 30250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        มีลักษณะเป็นชะง่อนหินเกิดจากการเปลี่ยนรูปของหินทรายเป็นเพิงผา ลักษณะคล้ายถ้ำ ภายในถ้ำมีรูปสลักหินผนังถ้ำเป็นรูปเทวดานั่งบนหลังวัวแดง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีหลวงปู่โลกอุดรคุ้มครองถ้ำนี้อยู่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
แผนที่
- ไม่มีข้อมูล -