สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอภักดีชุมพล ตำบล บ้านเจียง 36260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นถ้ำขนาดเล็ก ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณนอกถ้ำเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำวัวแดง ในบริเวณเดียวกันยังมีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่ง เช่น ถ้ำยายชี ถ้ำบ่อทอง เป็นต้น

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
แผนที่
- ไม่มีข้อมูล -