สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอเชียงคาน ตำบล เชียงคาน 42110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่วางอยู่กลางลำน้ำโขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก จากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานทำให้มีสีสันไปต่าง ๆ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ลักษณะทั่วไป