สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ อำเภอประจันตคาม ตำบล บุฝ้าย 25130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแก่งใหญ่ในลำคลองประจันตคาม ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกตะคร้อ เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนระดับของแม่น้ำ ทำให้หินทรายยุบตัวลงเป็นแผ่น มี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่มาก บริเวณโดยรอบมีต้นสลัดได 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ลักษณะทั่วไป