สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอไพรบึง ตำบล ไพรบึง 33180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

      หนองไพรบึง หรือบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง (หนองใหญ่)  แหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ของตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น    บึงดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ระหว่างชุมชนบ้านไพรบึงกับบ้านสวายทางตอนเหนือของเทศบาล บึงแห่งนี้เป็นที่มาของคำอีกหนึ่งคำที่ประกอบเป็นชื่อเทศบาล บ่งบอกถึงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ และความมีน้ำใจของชาวเทศบาลไพรบึง  มีนกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์และได้รับความคุ้มครอง พักอาศัยชุกชุมในบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง อันเป็นแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลและของจังหวัดศรีสะเกษ  

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ตั้งอยู่ที่บ้านสวาย ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไพรบึง 2 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รอบๆ หนองใหญ่จะมีถนนลาดยางสำหรับเป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อน จะมีนกเป็ดน้ำมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาวเป็นแหล่งดูนกเป็ดน้ำที่สำคัญ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

หนองไพรบึง/บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง (หนองใหญ่)  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ และยังเป็นอีกส่วนของลำห้วยชลัง ซึ่งไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของเขตเทศบาล สภาพดินเหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ หนองใหญ่เป็นศุนย์รวมของ ฝูงนกเป็ดน้ำกำลังโผบิน หมายถึง นกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์และได้รับความคุ้มครอง มีแหล่งพักอาศัยชุกชุมในบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง อันเป็นแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลไพรบึง และของจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสวนสาธารณะ สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ออกกำลังกาย พักผ่อน  และสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

แหล่งน้ำใช้ด้านการเกษตรกรรม การเพาะปลูก  เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น

ประชาชนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน  เช่น  จับปลา เลี้ยงปลา

ใช้เลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย  และเลี้ยงเป็ด

 

โครงการพัฒนา

- เทศบาลตำบลไพรบึงปรับเปลี่ยนโดยจัดทำเป็นสวนสาธารณะและปรับภูมิทัศน์สถานที่และให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ ป้อมตำรวจหน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรไพรบึง ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง  ศาลาพัก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -