สถานที่ตั้ง

จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ อำเภอหนองพอก ตำบล ผาน้ำย้อย 45210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นผาหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีอยู่บนภูเขาเขียว เป็นภูเขาแบ่งพรมแดนระหว่างอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บนเขาลูกนี้มีวัดอยู่วัดหนึ่งสร้างในพื้นที่ 2,500 ไร่ ตามไหล่เขามีศาลาการเปรียญที่ใหญ่โตมาก มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร วัดนี้มีชื่อว่า "วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม" 
        พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และ สูงอย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ บนยอดภูเขาเขียวสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวร้อยเอ็ด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเป็นหน้าผา
        ดิน ดินร่วนปนทราย
        ขยะ พบเห็นขยะกระจายในพื้นที่
        ภูมิทัศน์ มองเห็นสภาพป่าบริเวณยอดเขา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ป่ารอบ ๆ บริเวณหน้าผาพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ เป็นป่าไม้เนื้อแข็งนานาชนิด นับเป็นป่าที่มีค่าและหายากยิ่ง 
        สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่เช่น  หมูป่า เก้ง กวาง และไก่ป่า

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์เป็นวัด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ลานจอดรถ อาคาร วัด ร้านค้า ห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -