สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอภูกระดึง ตำบล ผานกเค้า 42180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นภูเขาหินปูนตั้งตระหง่านอยู่ริมทาง และริมลำน้ำพอง มีรูปร่างคล้ายนกเค้าที่กางปีกออกทั้งสองข้าง 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        เป็นภูเขาหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของผานกเค้าเป็นหน้าผาสูงชัน ภูเขาหินสีดำบางส่วนกระเทาะออกเห็นเนื้อหินสีส้ม มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย บริเวณที่จะมองเห็นเค้าโครงของนกเค้าได้ชัดเจน
        เป็นดินทรายปนดินเหนียว
        ภูมิทัศน์ ผานกเค้าเป็นหน้าผาสูงชัน จะเห็นว่าลักษณะผาเหนือจงอยปากขึ้นไปมีลักษณะเป็นหงอน ถัดลงมาเป็นหินกลมโค้ง ต่ำจากส่วนหงอนลงมาเป็นส่วนหัว ตรงกลางหัวมีรอยหินกระเทาะเป็นสีส้มอยู่ในตำแหน่งดวงตา ต่ำลงมาจากส่วนหัวจะถึงแนวปีกทั้งสองข้างที่กางออก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ เป็นสังคมป่าหินปูน

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ภูเขาส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณรอบๆภูเขา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป