สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอสิชล ตำบล ทุ่งใส 80120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

          เขาพลายดำ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งใน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียง คือ หาดหินงาม หาดในเพลา  เขาพลายดำยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ สถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่า เขาพลายดำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ อบจ.นครศรีธรรมราชได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อปี 2546 จนทำให้เขาพลายดำได้รับฉายาเป็น "มังกรทะเลใต้" อย่างสมภาคภูมิ เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่อ อำเภอขนอมและ อำเภอสิชล มีหาดที่สวยงามคือ บริเวณอ่าวท้องยาง มีสัตว์ป่าประเภทกินพืชอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งเช่น กระจง กวาง และนกนานาชนิดมีระบบนิเวศป่าไม้จากภูเขาลงสู่ทะเล

ตำนานความเชื่อ

     ตำนานที่มาของเขาพลายดำนั้นเกิดจากการเรียกตามชื่อของช้างชื่อพลายดำ คนเลี้ยงช้างพลายดำที่อยู่บนเขาลูกนี้ได้ให้ช้างพลายดำทำหน้าที่ขนสิ่งของ และทองไปสร้างพระบรมธาตุช้างตัวนี้มีงาสีดำจึงเรียกชื่อว่า พลายดำ ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกภูเขานี้ว่าเขาพลายดำ

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา    ลักษณะทางธรณีสัณฐานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะและผืนแผ่นดินใหญ่ ลักษณะภูเขาประกอบด้วยภูเขาหินปูน และหินทราย หินทรายปนกรวด และยังเป็นแหล่งแร่ที่สำคัญได้แก่ โคโลไบท์ แบไรท์ แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เขาพลายดำจึงเป็นธรรมชาติที่มีทั้งภูเขา น้ำตกและทะเล ตั้งแต่ฝูงกวางในผืนป่าถึงโลมาในท้องทะเล เขาพลายดำประกอบด้วย ภูเขาสามลูกเรียงซ้อนกัน คือ เขาพลายดำ เขาหลวงและเขากลาง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เขาพลายดำเป็นสถานท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงามมาก มีภูมิลักษณ์ตั้งแต่ขุนเขาถึงท้องทะเล เขาพลายดำยังเป็นที่ตั้งของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรี ธรรมราช ทำให้พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี 

ลักษณะภูมิประเทศ    มีพื้นที่ 2,618 ไร่ เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100-150 เมตร อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร 
ดิน    ดินภูเขา
น้ำ    มีแหล่งน้ำ
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    เขาขนาดเล็กสภาพภูเขาเป็นป่าดิบชื้น จากพื้นที่ภูเขามายังทะเลด้านทิศตะวันตกเป็นป่าชายเลน มีไม้โกงกาง ก้ามปู บริเวณเขาพลายดำจะมีอ่าวท้องยาง มีภูเขาล้อมรอบสามจุดคือ เขาหลัง เขาหลวง และเขากลาง จากหาดท้องยางขึ้นไปถึงสถานีป่าไม้จะมีน้ำตกสวยงามได้แก่น้ำตกหนานเตย เดินขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตร จะพบน้ำตกหนานไผ่ น้ำตกทั้งสองเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีลักษณะโขดหินกว้าง ร่องน้ำมีน้ำไม่มากนัก โขดหินเป็นหน้าผาลาดลงไปสู่เบื้องล่างมีน้ำตกไหลตามทางลาดมีเส้นทางเดินป่าให้ศึกษาธรรมชาติ เขาพลายดำจึงเป็นลักษณะธรรมชาติที่มีทั้งภูเขา น้ำตกและทะเล เป็นผลงานดีเยี่ยมในการสร้างสรรค์ธรรมชาติ    เชิงเขาพลายดำติดต่อกับทะเลที่บริเวณหาดท้องยาง มีนักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งแคมป์พักแรมที่บริเวณชายหาด เล่นน้ำทะเล ห่างจากหาดท้องยาง 800 เมตร เป็นแหล่งที่มีปลาโลมาที่มักจะเข้ามาแหวกว่ายเล่นน้ำและหาอาหารในบริเวณนี้ ตรงบริเวณชายฝั่งจะเป็นเนินหินเรียกว่า เนินโลมา ลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นลงไปในทะเล เป็นโขดหินสลับซับซ้อนไปตามชายหาด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก  ไม้วงศ์ก่อ หวาย เฟิร์น จั๋ง เป็นต้น
สัตว์ป่า    กวางป่า เก้ง กระจง หมูป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่สภาพพื้นที่มีการพัฒนาในส่วนบริการ ศาลา ถังขยะ บันได ลานจอดรถ และทางเดิน พื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนขนาดเล็ก

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ ทางเดิน ห้องน้ำ บันได ศาลาชมวิว ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านค้า ถังขยะ

ลานกางเต็นท์  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ป้ายสื่อความหมาย     

ระบบกำจัดขยะ  ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ำใช้   ระบบรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และระบบการสื่อสาร

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -