สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอสิชล ตำบล ทุ่งใส 80120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีระบบนิเวศป่าไม้จากภูเขาลงสู่ทะเล

ตำนานความเชื่อ

ตำนานที่มาของเขาพลายดำนั้นเกิดจากการเรียกตามชื่อของช้างชื่อพลายดำ คนเลี้ยงช้างพลายดำที่อยู่บนเขาลูกนี้ได้ให้ช้างพลายดำทำหน้าที่ขนสิ่งของ และทองไปสร้างพระบรมธาตุช้างตัวนี้มีงาสีดำจึงเรียกชื่อว่า พลายดำ ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกภูเขานี้ว่าเขาพลายดำ

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ลักษณะทางธรณีสัณฐานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะและผืนแผ่นดินใหญ่ ลักษณะภูเขาประกอบด้วยภูเขาหินปูน และหินทราย หินทรายปนกรวด และยังเป็นแหล่งแร่ที่สำคัญได้แก่ โคโลไบท์ แบไรท์ แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
ลักษณะภูมิประเทศ    มีพื้นที่ 2,618 ไร่ เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100-150 เมตร อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร 
ดิน    ดินภูเขา
น้ำ    มีแหล่งน้ำ
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    เขาขนาดเล็กสภาพภูเขาเป็นป่าดิบชื้น จากพื้นที่ภูเขามายังทะเลด้านทิศตะวันตกเป็นป่าชายเลน มีไม้โกงกาง ก้ามปู บริเวณเขาพลายดำจะมีอ่าวท้องยาง มีภูเขาล้อมรอบสามจุดคือ เขาหลัง เขาหลวง และเขากลาง จากหาดท้องยางขึ้นไปถึงสถานีป่าไม้จะมีน้ำตกสวยงามได้แก่น้ำตกหนานเตย เดินขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตร จะพบน้ำตกหนานไผ่ น้ำตกทั้งสองเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีลักษณะโขดหินกว้าง ร่องน้ำมีน้ำไม่มากนัก โขดหินเป็นหน้าผาลาดลงไปสู่เบื้องล่างมีน้ำตกไหลตามทางลาดมีเส้นทางเดินป่าให้ศึกษาธรรมชาติ เขาพลายดำจึงเป็นลักษณะธรรมชาติที่มีทั้งภูเขา น้ำตกและทะเล เป็นผลงานดีเยี่ยมในการสร้างสรรค์ธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก  ไม้วงศ์ก่อ หวาย เฟิร์น จั๋ง เป็นต้น
สัตว์ป่า    กวางป่า เก้ง กระจง หมูป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่สภาพพื้นที่มีการพัฒนาในส่วนบริการ ศาลา ถังขยะ บันได ลานจอดรถ และทางเดิน พื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนขนาดเล็ก

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ ทางเดิน ห้องน้ำ บันได ศาลาชมวิว ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านค้า ถังขยะ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -