สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอนบพิตำ ตำบล กรุงชิง 80160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก