สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอปัว ตำบล อวน 55120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- ไม่ระบุ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแอ่งน้ำตกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำ มีน้ำตลอดทั้งปี เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาพลวง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -