สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอบ่อเกลือ ตำบล ดงพญา 55220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกสะปัน ตั้งอยู่ที่ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตัวน้ำตกสะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มาก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มี 3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 3 - 6 เมตร   มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นๆ ประมาณ800 เมตร

สภาพป่ามีความสมบูรณ์

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -