สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอปราณบุรี ตำบล ปากน้ำปราณ 77220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขากะโหลก ภูเขาที่มีลักษณะเป็นเขาลูกเล็กๆ ยื่นออกไปในทะเล เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหน้าคนหรือคล้ายหัวกะโหลก เมื่อมองจากเรือที่อยู่กลางทะเลมองเห็นภาพเป็นส่วนกะโหลกที่มีดวงตา เขาลูกนี้ มีรูปลักษณ์คล้ายกับกะโหลกศีรษะมนุษย์  ชาวบ้านเลยพากันเรียกว่าเขากะโหลก ด้านบนยอดเขาก็จะมีจุดชมวิวสวยๆ ซึ่งที่นี่จะอยู่ในความดูแลของวนอุทยานท้าวโกษา  

 

ตำนานความเชื่อ

เขาลูกนี้ มีรูปลักษณ์คล้ายกับกะโหลกศีรษะมนุษย์ เมื่อมองไกลออกไป ชาวบ้านเลยพากันเรียกว่าเขากะโหลกนั่นเอง ซึ่งที่นี่จะอยู่ในความดูแลของวนอุทยานท้าวโกษาอีกที 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

บนเขามีถ้ำขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    เป็นภูเขาหินปูน
ลักษณะ            ภูมิประเทศ    เป็นภูเขาหินที่มีบางส่วนยื่นลงไปอยู่ในทะเลอ่าวไทยและอีกส่วนหนึ่งอยู่บนบก บริเวณภูเขามีถ้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้เป็นชายหาด มีอ่าวเป็นหาดทรายขาว
ดิน    ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
น้ำ    -
ขยะ    มีขยะกระจายอยู่ทั่วไป
ภูมิทัศน์    เป็นภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตามองคล้ายกะโหลก เนื่องจากความชันและสลับซับซ้อนของภูเขาลูกนี้ทำให้หาดทรายมีองค์ประกอบของเชิงเขาเป็นที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เขาทางด้านเหนือเป็นช่องทะลุขนาดใหญ่ ที่หากมองจากทะเลจะเห็นเขาเป็นหัวกะโหลกขนาดใหญ่ โดยมีช่องทะลุเป็นเบ้าตากลวงโบ๋  อันเป็นที่มาของชื่อเขากะโหลก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีพันธุ์ไม้นานาชนิดที่พบ ได้แก่ ไทร ข่อย จันทน์ผา สลัดได และเสมา และยังมีสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ จันทร์แดง มะเกลือ มะคำไก่ โคคลาน กำลังวัวเถลิง เป็นต้น
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการพัฒนา

- โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งการท่องเที่ยวเขากะโหลก โดย อบต.ปากน้ำปราณ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -