สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบล แม่สลองนอก 57110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จากจีนเข้ามาในเขตไทย จำนวนสองกองพัน  (กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เพื่อใช้เป็นกันชนกับชนกลุ่มน้อย ทำให้ดอยแม่สลองในยุคแรกเป็นดินแดนลี้ลับต้องห้าม มีปัญหายาเสพติดและกองกำลังติดอาวุธมาตลอด ทางการไทยได้พยายามแก้ปัญหา โอนกองกำลังเหล่านี้มาอยู่ในความดูแลของกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทั่งปี พ.ศ. 2515 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทหารจีนคณะชาติให้อาศัยในแผ่นดินไทยอย่างเป็นทางการ ยุติการค้าฝิ่น ปลดอาวุธ และหันมาทำอาชีพเกษตรกรรม โดยได้ริเริ่มโครงการปลูกชา และปลูกสนสามใบเพื่อทดแทนป่า) ชุมชนบนดอยแม่สลองได้ชื่อใหม่เป็น บ้านสันติคีรี มีการออกบัตรประชาชนให้เมื่อปี พ.ศ. 2521 จากนั้นดอยแม่สลองคืนสู่ความสงบนับแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศและมีซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งมีดอกช่วงช่วงต้นเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนมีนาคม

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ดอยแม่สลอง เป็นชุมชนของอดีตทหารจีนกองพล 93 สังกัดพรรคก๊กมินตั๋ง ของนายพลเจียงไคเช็ค ทำการรบอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีน เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ นำโดย เหมาเจ๋อตุง ยึดอำนาจสำเร็จ พรรคก๊กมินตั๋งจึงถอยร่นไปปักหลักที่เกาะไต้หวัน กองพล 93 กลายเป็นกองกำลังพลัดถิ่น ถูกกดดันอย่างหนักจนถอยร่นเข้ามาในเขตพม่า แต่ถูกฝ่ายพม่าผลักดันเกิดการปะทะ กันหลายครั้งจนต้องถอยร่นมาจนถึงเทือกดอยตุงชายแดนไทย ฝ่ายพม่าได้ร้องเรียนไปยังสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2496 และมีมติให้อพยพกองกำลังพลัดถิ่นไปยังประเทศไต้หวัน แต่ทหารสังกัดนายพลหลี่เหวินฝาน และนายพลต้วนซีเหวินราว 3 หมื่นคนทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศไทย เนื่องจากไม่แน่ใจในอนาคต เพราะไต้หวันเป็นเพียงเกาะเล็กๆ รัฐบาลไทยอนุญาติโดยจัดสรรให้ทหารของนายพลหลี่เหวินฝานไปอยู่ที่ถ้ำง้อบ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ส่วนทหารสังกัดนายพลต้วนซีเหวิน15,000 คน อยู่บนดอยแม่สลองตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็น กันชนกับชนกลุ่มน้อยทำใหดอยแม่สลองในยุคแรกเป็นดินแดนลี้ลับต้องห้ามมีปัญหายาเสพติด และกองกำลัง ติดอาวุธมาตลอด ทางการไทยได้พยายามแก้ปัญหาโอน กองกำลังเหล่านี้มาอยู่ในความดูแลของ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทั่งปี พ.ศ.2515 ครม.มีมติรับทหารจีนคณะชาติให้อาศัยในแผ่นดินไทยอย่างเป็นทางการ ยุติการค้าฝิ่น ปลดอาวุธ และหันมาทำอาชีพเกษตรกรรม โดยพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการ ปลูกชา และปลูกสนสามใบ เพื่อทดแทนป่าชุมชนบนดอยแม่สลองได้ชื่อใหม่ เป็นบ้านสันติคีรี มีการออกบัตรประชาชนให้เมื่อปี พ.ศ.2521 ดอยแม่สลองคืนสู่ความสงบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนับแต่นั้นมา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ดอยแม่สลอง เป็นแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นกลุ่มหินตะกอนแดงมหายุคมีโซโซอิก ยังประกอบด้วยหินปูนสีเทาซึ่งปรากฏเป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    กลุ่มหินตะกอนแดงมหายุคมีโซโซอิก ยังประกอบด้วยหินปูนสีเทาซึ่งปรากฏเป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ
ลักษณะภูมิประเทศ    ตำบลแม่สลองนอกมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบระหว่างเชิงเขา มีระดับความสูงของสันเขา 950-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้วยสภาพที่ตั้งและภูมิประเทศดังกล่าวเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยให้มีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชนเผ่าอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งจีนฮ่อ เย้า อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่
ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่สลองนอก มีพื้นที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ได้แก่ ดอยหก ดอยสามเส้าใหญ่ ดอยสามเส้าน้อย ดอยแม่สลองน้อย ดอยอองรอง ดอยแตก อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ดอยคูปานี ทางทิศใต้ ดอยสวนคา ดอยป่ายาง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดอยปุงไลปา ดอยแม่แสลบบนทางตะวันออกเฉียงเหนือ ดอยสามเส้า และดอยแม่สลอง ทางตอนกลางของพื้นที่ มีเทือกเขาสสลับกับแนวร่องน้ำ
ดิน    ลักษณะเป็นดินแดง
น้ำ    มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ โดยชุมชนโดยรอบใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ขยะ    ขยะส่วนมากมาจากบ้านเรือนชุมชนที่ตั้งอยู่บนยอดดอยและมีระบบการจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
ภูมิทัศน์    ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบเป็นภูเขาที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและการตั้งชุมชนในพื้นที่ ภูมิทัศน์โดยรอบจึงมีสิ่งปลูกสร้างจำนวนหนึ่งในพื้นที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ไม่มีพืชพันธุ์เฉพาะถิ่น และพืชพันธุ์หายาก มีเพียงการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สัตว์ป่า    -

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีชุมชนโดยรอบใช้ประโยชนด้านการเกษตรเพื่อการทำมาหากินของชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพโดยรอบและยอดของภูเขา มีการตั้งบ้านเรือนชุมชนของชาวไทยภูเขา โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบครัน เช่น ถนนที่สะดวกสบาย บ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

โครงการพัฒนา

มีโครงการพัฒนาจากโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพราะสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีชุมชนตั้งอยู่บนภูเขา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -