สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่ อำเภอ อำเภอร้องกวาง ตำบล ร้องกวาง 54140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ