สถานที่ตั้ง

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบล หินกอง 45130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ถ้ำเขาบิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี บนถนนสายราชบุรี – จอมบึง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม  ในปี 2530 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ำเขาบิน มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสง  สี  เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ำ  ภายในถ้ำเขาบิน แบ่งออกเป็น 8 ห้องใหญ่  ได้แก่  1.โถงอาคันตุกะ  2.ศิวะสถาน  3.ธารอโนดาต  4. สกุณชาติคูหา  5.เทวสภาสโมสรสถาน  6.กินนรทัศนาหรือกินนรีทัศนา  7.พฤกษาหิมพานต์  8.อุุุทยานทวยเทพ 

ถ้ำเขาบิน หรือ ดินแดนแห่งเทวดา เป็นถ้ำขนาดใหญ่ และงดงามมาก เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี  ด้านในมีทั้งหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในถ้ำเป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อนสวยมาก ภายในถ้ำจะร้อนชื้นไม่มีอากาศหายใจ  เขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 5 เมตร เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ภายในถ้ำประดับไฟทำให้เห็นความสวยงาม ของหินงอก หินย้อย  เป็นถ้ำที่ยังมีการเกิดของหินหินย้อยใหม่อยู่ตลอดเวลา เป็นถ้ำที่มีการจัดแสง สี ภายในถ้ำเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  หินรูปร่างคล้ายพระฤาษี ให้กราบไหว้ ขอพร  มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำ เชื่อว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

ตำนานความเชื่อ

      มีตำนานที่เล่ากันว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น  บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้อง ๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

       ถ้ำเขาบิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ชื่อมาจากตำนานที่เล่าว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้องๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน เขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 5 เมตร เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ภายในถ้ำประดับไฟทำให้เห็นหินงอก หินย้อย ได้อย่างชัดเจน  องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองได้เข้ามาบริหารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยวถ้ำ เขาบินหลังจากที่จังหวัดราชบุรีได้ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำกับ ดูแลและบริหารจัดการเอง  โดยนายหิรัณย์  เลขวัฒนะโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ต่อไป

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นสถานที่ท่องเที่ยว   

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ข้อมูลความรู้

- ที่พักสัตว์เลี้ยง (สำหรับนักท่องเที่ยวที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วย เช่น แมว สุนัข เป็นต้น)

- ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการ

โครงการพัฒนา

       องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองได้เข้ามาบริหารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยวถ้ำ เขาบินหลังจากที่จังหวัดราชบุรีได้ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำกับ ดูแลและบริหารจัดการเอง  โดยนายหิรัณย์  เลขวัฒนะโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว      เพื่อพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ต่อไป

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว  ร้านอาหาร  ร้านสินค้าพื้นเมือง  สนามเด็กเล่น,สนามบาสเก็ตบอล  ห้องน้ำ  แคมป์ไฟลูกเสือเนตรนารี และป้ายส่ื่อสาร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -