สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอพร้าว ตำบล สันทราย 50190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกห้วยป่าพลูเป็นน้ำตกตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากป่าต้นน้ำ ห้วยป่าพลู โดยจะไหลมาตามลำห้วยโพยพุ่งลงสู่พื้นล่างตามชั้นความสูงทำให้เกิดน้ำตก

สภาพพื้นที่ป่าสมบูรณ์

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป