สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นก้อนหินคล้ายดอกเห็ดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร ภาพพบอยู่บนเพิงหินด้านทิศตะวันออกมีทั้งหมด3 กลุ่มด้วยกัน ภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง ภาพลายเส้นที่เขียนอยู่กับลายจุดคล้ายภาพเขียนสีที่คาสติโล ประเทศสเปน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -