สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ห่างจากถ้ำเต่าไปทางทิศใต้ 200 เมตร ภาพเขียนอยู่บนเพิงผาหันหน้าไปด้านทิศตะวันออก ภาพเขียนด้วยสีแดงบนผิวหินสีชมพูอ่อน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -