สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อยู่ห่างจากถ้ำโนนหินเกลี้ยงไปทางทิศใต้ 150 เมตร เพิงหินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีภาพอยู่ 3 กลุ่มเขียนด้วยสีแดง บางภาพเป็นสีเหลืองจางๆ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -