สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เพิงหินขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศเหนืิอ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 6 เมตร ภาพอยู่สูงจากพื้น 1.55 เมตร เขียนด้วยสีแดงอมส้ม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -