สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครนายก อำเภอ อำเภอบ้านนา ตำบล เขาเพิ่ม 26110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

วัดที่อยู่บนเนินเขา  สำนักปฏิบัติบัติธรรม  ประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๑๑ วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

ตำนานความเชื่อ

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าบนเขาเพิ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือปู่เทียน และย่าแหนคอยปกป้องรักษาสมบัติที่อยู่ในถ้ำบนเขาเพิ่ม

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    บริเวณเขาเพิ่มซึ่งเป็นแหล่งแร่ควอทซ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำเครื่องประดับ เครื่องมือหินหรือขวานหินขัดที่ผลิตจากแหล่งนี้ถูกส่งออกไปยังชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียง
ลักษณะ          ภูมิประเทศ    เป็นเนินเขาลูกโดดขนาดเล็ก 
ดิน    ดินลูกรัง
น้ำ    -
ขยะ    ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของวัด
ภูมิทัศน์    หินทรายรูปร่างแปลกตามากมายที่ถูกกัดเซาะ โดยน้ำฝน มีการกัดเซาะชั้นหินเป็นแอ่งน้ำ เพิงถ้ำที่มีพระพุทธรูปจำนวนมาก พบรอยแตก รอยแยกของหินขนาดใหญ่    อีกทั้งสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูแผงม้า ภูผาผึ้งทางด้านตะวันออกได้ชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ส่วนใหญ่เป็นไม้ต่างถิ่นที่นำมาปลูกเพื่อสร้างร่มเงา และความสวยงาม
สัตว์ป่า    -

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สามารถเข้าถึงแหล่งภูเขาได้สะดวก มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ถนนลาดยาง ไฟฟ้า และน้ำประปา 

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์  ศาลาบำเพ็ญกุศล หอพระหลวงพอป่าเรไลยก์ หอระฆัง  ฤาษีนารอด และปู่หมอชีวก โกมารภัจจ์ โรงครัว โรงทาน ศาลาปฏิบัติธรรม   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และถนนลาดยาง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -