สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งเป็นเพิงหินก้อนหนึ่งซึ่งวางตัวอยู่บนหินอีกก้อนหนึ่ง เพิงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ขนาดเพิงหินกว้าง 5.20 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 3 เมตร สูงจากพื้น 1.70 เมตร ภาพเขียนด้วยสีแดงบนผิวหินสีชมพูปนม่วง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -