สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงหินทรายขนาดใหญ่กว้างประมาณ 7 เมตร ยาว 8.75 เมตร สูง 1.80 เมตร เพิงหินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงแบบน้ำหมากบนผนังหินสีชมพู

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -