สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นเพิงหินอยู่ด้านทิิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพ่อตา เป็นเพิงหินเตี้ยๆ สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีภาพอยู่ 2 กลุ่ม ห่างกันประมาณ 2 เมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -