สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เพิงหินหันหน้าไปทางทิศเหนือมีภาพอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1เป็นภาพช้าง และกลุ่มที่ 2 เป็นภาพลายเส้นเขียนด้วยสีแดงบนพื้นหินสีชมพู

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -