สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นก้อนหินรูปร่างคล้ายดอกเห็ด กว้าง 5 เมตร  ยาว 7 เมตร สูง 2 เมตร ภาพเขียนเขียนด้วยสีแดง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -