สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอหัวหิน ตำบล หนองแก 39180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขาติดทะเลที่มีหาดทรายที่สะอาดและสวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ หาดทรายน้อยและหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีวัดและพระพุทธรูปที่สวยงามประดิษฐานอยู่บนเขา

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    -
ลักษณะภูมิประเทศ    เป็นภูเขาติดทะเลที่มีชายหาดที่สวยงามล้อมรอบ
ดิน    ลักษณะดินเป็น ดินเหนียว
น้ำ    -
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    บริเวณยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์ของหมู่บ้านชาวประมงเขาเต่าที่อยู่เบื้องล่างและทิวทัศน์ของชายหาดและทะเลที่สวยงาม จากยอดเขาเต่าสามารถเดินลงไปสู่หาดทรายน้อย ซึ่งเป็นหาดทรายขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเขาเต่าได้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    มีพืชพรรณดั้งเดิมอยู่บ้างแต่ได้มีการนำพื้นต่างถิ่นมาปลูกเพื่อความสวยงามของสถานที่
สัตว์ป่า    -

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ภูเขาส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบของวัด 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

บริเวณยอดเขาที่ประกอบไปด้วยวัดและสิ่งก่อสร้างจำพวกอาคารสถานที่

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งก่อสร้างจำพวกอาคารสถานที่ของวัด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -