สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภาพที่พบอยู่บนผนังหินทราย กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร ภาพคนเขียนด้วยสีแดงคล้ำ ภาพลายเส้นบางภาพเขียนด้วยสีขาว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -