สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภาพที่เขียนพบอยู่บนเพิงหินด้านทิศตะวันออก แหล่งภาพเขียนอยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบกไปทางเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -