สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 800 เมตร และการที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับถนนสายที่ตัดผ่านอ่างเก็บน้ำพระพุทธบาทบัวบกจึงถูกนำมาใช้เป็นชื่อเรียกเพิงหินแห่งแห่งนี้ ลักษณะแหล่งเป็นเพิงหินทรายขนาดกว้าง 9.20 เมตร สูง 8 เมตร  ตัวเพิงหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศเดียวกับที่พบภาพเขียนสี โดยภาพเขียนสีจะอยู่บนเพดานลึก 3.25 เมตร สูง 70 เมตร เขียนด้วยสีแดง  บนผิวหินสีน้ำตาล 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -