สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะเป็นก้อนหินทราย กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร ภาพสลัก (petroglyphs) ที่ผนังหินนี้เป็นภาพสลักที่เกิดจากการใช้ของแข็งถูให้เป็นร่อง (abraded)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -