สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุดรธานี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะแหล่งเป็นก้อนหินทรายขนาดกว้างประมาณ 13 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 7 เมตร ภาพเขียนพบอยู่บนเพิงหินด้านทิศใต้

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -